elektroniczna przysłona

Blenda – elektroniczna przesłona

Aplikacja daje możliwość przesłonięcia obrazu będącego poza narysowaną elipsą lub prostokątem (koło i kwadrat jako szczególne przypadki).
Daje również możliwość sterowania przesłoną (jej położeniem i wielkością) „w locie”, bez konieczności jej wyłączania i ponownego włączania.