Allerad PACS

Archiwizacja Dokumentacji Medycznej AlleRad PACS

oprogramowanie do archiwizacji obrazów medycznych  (picture archiving and communication system) to wydajne narzędzie do przechowywania obrazów w formacie DICOM oraz ich długoterminowej archiwizacji. System pozwala na przesyłanie z urządzeń obsługujących protokół DICOM obrazów i filmów do centralnego serwera skąd jest udostępniany klientom DICOM (przeglądarką medycznym).

Moduł PACS wraz z archiwum online (elastyczne licencjonowanie zależne od pojemności)
Liczba podłączonych urządzeń zależna tylko od licencji
Obsługa filmów DICOM (USG)
Generowanie płyt dla Pacjenta
Moduł HIS Worklist w standardzie komunikacji HL7
SmartOn – archiwizacja offline
Statystyki obciążeń systemu

ico-arrow-down ZOBACZ FUNKCJONALNOŚCI

 

Nasze rozwiązanie pozwala na

przechowywanie dokumentacji medycznej

DICOM z urządzeń medycznych

system pacs
server PACS -1235959