rendering 3d, rekonstrukcje 3d

Rekonstrukcje 3D

W aplikacji dostępne są następujące metody renderingu 3D

  • objętościowa (VRT/VOL)
  • maksymalnych natężeń (MIP)
  • minimalnych natężeń (MinIP)
  • średnich natężeń (AIP)
  • sumarycznych natężeń (SIP)
  • powierzchniowa (SSD)

Aplikacja daje możliwość definiowania własnej lub dostosowywania istniejącej mapy kolorów i przezroczystości pozwalając na ukrycie/uwidocznienie interesujących nas informacji zawartych w obrazie.

Można również sterować wieloma parametrami kamery, dzięki czemu możemy np. powiększyć obraz lub odcinać część rekonstrukcji płaszczyzną prostopadłą do kierunku patrzenia.
Punkt obrotu rekonstrukcji ustawiany jest przecięciem MPRpwych linii referencyjnych, czyli może zostać wybrany dowolnie.