DICOM CINE

Animacja DICOM CINE

Aplikacja potrafi wyświetlać kolejne zdjęcia z badania w sposób automatyczny.
Daje możliwość ustawienia prędkości przechodzenia miedzy kolejnymi zdjęciami.
Posiada 3 tryby pracy: pojedyncze przejście, pętla zwykła (od początku do końca) i wahadło (od początku do końca i z powrotem).
Można wybrać czy wyświetlać kolejne zdjęcia w całym badaniu lub tylko wybranej serii lub zawężenia zakresu oglądanych zdjęć do wybranej ich ilości w konkretnej serii.