cpr, rekonstrukcje po krzywej

Rekonstrukcje po krzywej: rozprostowanie lub rozciągnięcie.

Program daje możliwość wykonania rekonstrukcji na dowolnej krzywej narysowanej na obrazie.

Na rekonstrukcji można wskazać punkt lokalizacyjny – wybrany punkt zaznaczany jest na reformatach MPR.