histogram

Histogram

Exhibeon ma funkcję wyświetlania histogramu obrazu.