mpr

DICOM Viewer MPR (multiplanar reformated reconstruction)

Program potrafi zrekonstruować serię w dowolnej płaszczyźnie, do której startowe są: poprzeczna, strzałkowa, czołowa.

Linie referencyjne są jednoznacznie oznakowane (kolorem i literą) z odpowiadającym im przekrojem. Każdą z nich osobno i wszystkie razem można przesunąć i zmienić jej kąt zmieniając parametry przekroju. Linie można również ukryć, np. żeby nie zasłaniała obrazu.

Program daje możliwość wyświetlenia kilku przekroi na jednym ekranie, np z różnych serii i zsynchronizowania operacji na korespondujących przekrojach.

Przecięcie linii referencyjnych stanowi punkt lokalizacji – można go wstawić w dowolne miejsce na obrazie. Jest on również punktem lokalizacyjnym dla innych rekonstrukcji.

Rekonstrukcje są punktem wyjścia do wielu zaawansowanych narzędzi.