numerowanie żeber

Numerowanie żeber

Jako kontynuacja segmentacji obrazów w Exhibeonie, zaimplementowaliśmy funkcję numerowania żeber – jednym kliknięciem program przeskanuje obrazy i zaznaczy na nich żebra.
Zaznaczenia można usuwać i wymuszać dodanie ręczne wybranego żebra.