otwieranie encapsulated pdf

Otwieranie encapsulated PDF

Exhibeon po zaimportowaniu PDF do PACS potrafi go wyświetlić.
W wyświetlonym PDF można ustawić powiększenie.