narzędzia pomiarowe

Narzędzia pomiarowe w przeglądarce diagnostycznej

Program potrafi narysować wiele pomiarów

 • odcinek / odcinek 3D
 • wykres gęstości (na odcinku)
 • kąt Cobba (proporcja płuco-serce)
 • kąt
 • gęstość (punktowa)
 • prostokąt
 • kwadrat
 • koło
 • elipsa
 • krzywa 3D
 • kręgi
 • łamana / łamana 3D
 • wielobok
 • komentarz
 • rozbieżność kości udowych

Pomiary wyznaczające ROI dodatkowo potrafią wyliczyć wartości statystyczne dla zaznaczonego obszaru.