przekształcenia

Przekształcenia

Exhibeon pozwala na wiele przekształceń obrazów za pomocą m.in. następujących narzędzi

  • negatyw/pozytyw
  • wyostrzenie obrazu
  • wygładzenie obrazu (rozmycie)
  • odbicie poziome
  • odbicie pionowe
  • obroty (szybkie 90 lewo/prawo, 180 lub dowolny kąt wybrany przez użytkownika)