Sesja użytkownika

Program daje możliwość nagrania sesji użytkownika – wszystkich jego kroków z zachowaniem linii czasowej wykonywanych kroków.

Takie nagrania można później odtwarzać w dowolnym momencie i dowolną ilość razy.

Podczas odtwarzania jest możliwość jego chwilowego zatrzymania (pauza) w dowolnym momencie i wykonania dodatkowych operacji (na aktualnym stanie obrazu) a następnie dalszego odtwarzania z uwzględnieniem wniesionych zmian.