Zmiany patologiczne – RECIST

Zmiany patologiczne – RECIST

Lekarz wskazuje miejsce zmiany, program automatycznie ją wysegmentuje. Efekt segmentacji można również ręcznie poprawić.
Pomiary można zapisać na przyszłość – przy kolejnym badaniu kontrolnym nie będzie trzeba od nowa wyszukiwać wszystkich zmian.
Po wskazaniu zmian, określeniu ich typu i położenia (organu) trzeba wybrać jedno z kryteriów i Exhibeon policzy status leczenia. Dostępne kryteria: Recist 1.0, Recist 1.1, WHO, Choi, Percist, mRecist, mPercist.