hanging protocols konfigurator, hp konfgurator

HP konfigurator

Aby ułatwić Ci pracę możesz zdefiniować własne Hanging Protocols.
Konfigurator pozwala na zdefiniowanie ilości paneli i kryteriów na podstawie których wybierane są zdjęcia do załadowania w tych panelach.
Jeżeli badanie spełni kryteria do wyświetlenia go w utworzonym przez użytkownika protokole pojawi się on na liście dostępnych protokołów dla badania.