spektroskopia

Spektroskopia

Exhibeon pozwala na ocenę stężenia wybranych związków w badanym narządzie.
Na wykresie spektroskopii można ukrywać poszczególne związki tak aby był on czytelniejszy.