elektroniczna dokumentacja medyczna

Przechowywanie dokumentacji medycznej radiologicznej w systemie PACS

elektroniczna dokumentacja medyczna – obrazów DICOM  na serwerach PACS (picture archiving and communication system) to wydajne narzędzie do przechowywania zdjęć RTG oraz ich długoterminowej archiwizacji. System pozwala na przesyłanie z urządzeń obsługujących protokół DICOM obrazów i filmów do centralnego serwera skąd jest udostępniany klientom DICOM (przeglądarkom DICOM).

ico-arrow-down ZOBACZ FUNKCJONALNOŚCI

Moduł PACS wraz z archiwum online (elastyczne licencjonowanie zależne od pojemności)
Liczba podłączonych urządzeń zależna tylko od licencji
Obsługa filmów DICOM (USG)
Generowanie płyt dla Pacjenta
Moduł HIS Worklist w standardzie komunikacji HL7
SmartOn – archiwizacja offline
Statystyki obciążeń systemu

 

Dokumentacja Medyczna Elektroniczna w Systemie PACS

elektroniczna dokumentacja medyczna
server PACS -1235959