oprogramowanie dla przychodni

Oprogramowanie dla przychodni radiologicznej – System RIS

to zaawansowane oprogramowanie dla przychodni do rejestracji pacjentów i kompleksowego zarządzania pacjentami oraz badaniami radiologicznymi. Centralny system medyczny do obsługi przychodni może być zainstalowany na tym samym serwerze co system PACS. Praca systemu opiera się na sieci informatycznej komunikującej się z serwerem przez przeglądarkę internetową. Allerad RIS ściśle współpracuje z serwerem archiwizacji obrazów PACS co pozwala na rejestr usług medycznych.

ico-arrow-down ZOBACZ FUNKCJONALNOŚCI

Nasz system medyczny pozawala na:

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
Nieograniczona liczbę równoczesnych użytkowników systemu,
Nadanie uprawnień w systemie RIS: administratora, lekarza, rejestracji, sekretariatu i technika,
Silną autoryzacje użytkownika zgodną z RODO,
Automatyczne otwieranie obrazów z PACS w przeglądarce DICOM,
Obsługę DICOM Worklist,
Przygotowanie statystyki obciążenia systemu,
Potrafimy zrobić integrację z HIS/PACS w standardzie HL7,

ris dla lekarza

Widok lekarza

 

ris dla technika

Panel technika

 

ris rejestracja pacjenta

Okno rejestracji

 

ris sekretariat

Moduł sekretariatu

 

zarządzanie systemem RIS

Moduł administratora – zarządzanie systemem

 

ris integracja z systemami

Integracja z systemami zewnętrznymi